CAMP 2257 SOLO 2 GÖĞÜS JUMARI

STANDARD

EN 12841/B – EN 567

8-13 mm. ARASI İPLERLE KULLANILABİLİR

2257 ürün sertifikası

2257 teknik bilgiler