CAMP 1175 LIFT İP TUTUCU

STANDARD

EN 12841/B – EN 567

8-13 mm. ARASI İPLERLE KULLANILABİLİR

1175 ürün sertifikası

1175 teknik bilgiler